12799367_1027858700595855_7341799138061331381_nMerthyr Tydfil and Rhymney is a constituency of the National Assembly for Wales. It elects one Assembly Member by the first past the post method of election. Also, however, it is one of eight constituencies in the South Wales East electoral region, which elects four additional members, in addition to eight constituency members, to produce a degree of proportional representation for the region as a whole.

The constituency was created for the first election to the Assembly, in 1999, with the name and boundaries of the Merthyr Tydfil and Rhymney Westminster constituency.

The other seven constituencies of the South Wales East electoral region are Blaenau Gwent, Caerphilly, Islwyn, Monmouth, Newport East, Newport West and Torfaen.

In general elections for the National Assembly for Wales, each voter has two votes. The first vote may be used to vote for a candidate to become the Assembly Member for the voter’s constituency, elected by the first past the post system. The second vote may be used to vote for a regional closed party list of candidates. Additional member seats are allocated from the lists by the d’Hondt method, with constituency results being taken into account in the allocation.

 

Dyma un o etholaethau’r Cynulliad Cenedlaethol, sy’n ethol Aelod Cynulliad drwy’r system y cyntaf i’r felin. Mae hefyd yn un o wyth etholaeth yn rhanbarth etholaeth Dwyrain De Cymru, sy’n ethol pedwar aelod ychwanegol, yn ogystal ag wyth aelod etholaethol, i gynhyrchu cynrychiolaeth gyfrannol dros y rhanbarth cyfan.

Cafodd yr etholaeth ei chreu ar gyfer etholiadau cyntaf y Cynulliad ym 1999, gyda’r un enw a ffiniau â’r etholaeth yn San Steffan.

Y saith etholaeth arall yn rhanbarth Dwyrain De Cymru yw Blaenau Gwent, Caerffili, Islwyn, Mynwy, Dwyrain Casnewydd, Gorllewin Casnewydd a Thorfaen.

Yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol, mae gan bob pleidleisiwr ddwy bleidlais. Mae’r bleidlais gyntaf ar gyfer dewis ymgeisydd i fod yn Aelod Cynulliad dros eich etholaeth, trwy system y cyntaf i’r felin. Mae’r ail bleidlais ar gyfer dewis ymgeisydd o blith rhestr gaeedig y pleidiau unigol. Mae seddi aelodau ychwanegol yn cael eu dyrannu o’r rhestr trwy ddull d’Hondt, lle mae canlyniadau’r etholaeth yn cael eu hystyried yn y dyraniad.